@ma_tkuchne/sc5-utilities

Komponenty i serwisy współdzielone między mikrousługami

Stats

StarsIssuesVersionUpdatedCreatedSize
@ma_tkuchne/sc5-utilities
000.0.193 years ago3 years agoMinified + gzip package size for @ma_tkuchne/sc5-utilities in KB

Readme

Sc5User

Wymagania

Instalacja

Pobranie repozytorium:

git clone git@bitbucket.org:amba_rnd/sc5-user-front.git
cd sc5-user-front

Instalacja zależności:

npm install

Zmienne środowiskowe (konfiguracyjne)

Znajdują się w katalogu ./src/environments

W katalogu powinny się znajdować dwa pliki:

 • Zmienne dla wersji DEV: environment.ts
 • Zmienne dla wersji PROD: environment.prod.ts

Przykładowa konfiguracja dla DEV:

export const environment = {
 production: false,
 apiGraphQL: 'http://develop.tkuchne.starcommerce.io/user',
 passwordMaxAge: 90 * 24 * 60 * 60, // 90 days
 tokenKeyName: 'x-jwt-token',
 identityKeyName: 'sc5-user-identity'
};

Przykładowa konfiguracja dla PROD:

export const environment = {
 production: true,
 apiGraphQL: 'http://develop.tkuchne.starcommerce.io/user',
 passwordMaxAge: 7776000,
 tokenKeyName: 'x-jwt-token',
 identityKeyName: 'sc5-user-identity'
};

Generowanie pliku konfiguracyjnego

Istnieje możliwośc automatycznego generowania pliku konfiguracyjnego.

node generate-env.js

Polecenie wygenruje plik environment.ts z domyślnymi wartościami. Jeśli chcemy nadpisać jedną z wartości wystarczy podać odpowiedni parametr. Polecenie z wszystkimi dostepnymi parametrami:

node generate-env.js env=prod prod=true api=http://develop.tkuchne.starcommerce.io/user passAge=7776000 tokenKeyName=x-jwt-token identityKeyName=sc5-user-identity

Praca z projektem

Projekt budowany jest z wykorzystaniem Angular CLI. Nie polecam instalować tego narzędzia globalnie, ponieważ w poszczególnych projektach może być różna wersja CLI przez co mogą pojawić się problemy z budowaniem projektu.

Lokalnie

Uruchomienie projektu: node_modules/.bin/ng serve -o
Odpalenie testów jednostkowych: node_modules/.bin/ng test
Odpalenie testów e2e: node_modules/.bin/ng e2e

Wersja BETA

Aby odpalić wersję beta musi istnieć plik ./src/environments/environment.ts !

Budowa projektu: ./node_modules/.bin/ng build --prod --env dev --base-href /user/
Odpalenie testów jednostkowych: node_modules/.bin/ng test --single-run
Odpalenie testów e2e: node_modules/.bin/ng e2e

Wersja PROD

Aby odpalić wersję produkcyjną musi istnieć plik ./src/environments/environment.prod.ts !

Budowa projektu: node_modules/.bin/ng build --prod --base-href /user/
Odpalenie testów jednostkowych: node_modules/.bin/ng test --single-run
Odpalenie testów e2e: node_modules/.bin/ng e2e

If you find any bugs or have a feature request, please open an issue on github!

The npm package download data comes from npm's download counts api and package details come from npms.io.