@aarhus-university/au-lib-react-maps

Library for shared React components for various maps related applications on au.dk

Stats

StarsIssuesVersionUpdatedCreatedSize
@aarhus-university/au-lib-react-maps
10.0.010 months ago4 years agoMinified + gzip package size for @aarhus-university/au-lib-react-maps in KB

Readme

AU Lib React Maps

@aarhus-university/au-lib-react-maps

Beskrivelse

Google Maps-relateret React-komponentbibliotek.

Kræver

Nodejs/npm

Installation

  • Kør npm install i en terminal for at installere npm-afhængigheder til dette projekt.
  • Kør npm install @aarhus-university/au-lib-react-maps@latest --save i en terminal for at installere dette projekt som en afhængighed i et andet npm-projekt.

Afvikling

  • npm run dev for at starte en udviklingsserver.
  • npm run umd for at bygge de færdige Universal Module Definition-filer (til brug som selvstændige applikationer)

Versionering og udrulning

  • De byggede filer versioneres med npm version major|minor|patch og pushes til Gitlab.
  • npm publish for udgivelse i npm-registry (og dermed cdn.jsdelivr.net).
  • Åbn projektet AU-CDN Suite og afvikl build-scriptet jf. Dokumentation for AU CDN, således at filerne udrulles til cdn.au.dk.

If you find any bugs or have a feature request, please open an issue on github!

The npm package download data comes from npm's download counts api and package details come from npms.io.